Ratten

Hoe kan je ze laten verwijderen?

Het zijn de betere overbrengers van ziekten, o.a. de ziekte van Weil, paratyfus. varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky en vele andere. Het is dus zeer raadzaam dat u de juiste maatregelen neemt voor uw bedrijf en deze ratten professioneel laat verwijderen.

Alvorens tot bestrijding over te gaan moeten de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zoals het dichten van naden en scheuren, klimplanten snoeien tot minimaal 60 cm. van ramen en muren vandaan, deuren goed sluitend maken, zonodig de riolering herstellen, onhygiënische omstandigheden opheffen enz.

Uw bestrijdingstechnicus van Vennink Bedrijfshygiene adviseert u graag bij deze werkzaamheden. Daarna kan overgegaan worden tot het bestrijden van deze knaagdieren.

Neem direct contact op

Domela Nieuwenhuisweg 196

3317 SH Dordrecht

Vennink Bedrijfshygiëne

Ongedierte preventie & bestrijding 

Scroll naar top